Oxford Research har for REG LAB udarbejdet en analyse af, hvad der kendetegner succesfulde regionale og lokale udviklingstiltag. Analysen er en del af en større undersøgelse af, hvorfor steder vokser, herunder hvordan disse steder lykkes med at igangsætte tiltag, som understøtter en øget bosætning og erhvervsudvikling.

Som led i dette arbejde, har Oxford Research gennemført en omfattende dataindsamling, der består af 16 dybdegående case studier af succesfulde regionale udviklingstiltag, interviews med forskere og fagfolk, der arbejder med området, samt en bred afdækning af eksisterende litteratur om succesfuld regional udvikling.

Denne rapport præsenterer de tværgående analytiske fund af den dataindsamling og analyse, som Oxford Research har gennemført. Endvidere præsenterer rapporten, som led i analysearbejdet, en idealtypisk model for succesfuld regional udvikling.

Se alle rapporter →