”Det Blå Danmark” er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner. Oxford Research og Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) har gennemført nærværende analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehovet for de erhvervsuddannede inden for Det Blå Danmark.

Formålet med undersøgelsen har været todelt: For det første at identificere, hvilke kompetencebehov, der møder de erhvervsuddannede i Det Blå Danmark i de kommende år som følge af den stigende internationalisering såvel som stadigt stigende krav om innovation og teknologisk og miljømæssig udvikling på området. For det andet at give de faglige udvalg anbefalinger til justeringer på erhvervsuddannelserne med relevans for det maritime område med henblik på at kunne imødegå de nye krav.

Se alle rapporter →