Oxford Research har søgt midler fra Landdistriktspuljen til at indsamle og formidle gode erfaringer fra beskæftigelsesindsatser i danske yderkommuner. Det er disse erfaringer, der præsenteres i denne rapport.

Udover bosætning, uddannelse og fastholdelse kræver det også en indsats for at inkludere arbejdsløse og langtidsledige i arbejdsmarkedet. Rapporten fokuserer på de konkrete ”hands-on” erfaringer, som får indsatserne til at virke på det praktiske plan. Det drejer sig f.eks. om bedre at koordinere de eksisterende tiltag, om at kunne tale virksomhedernes sprog og om at kende deres behov. Det handler også om at hjælpe tilflyttere med at få deres nye hverdag til at fungere og skaffe ægtefællen et job.

Hvad er det egentlig, der virker, når de konkrete problemer og strukturelle udfordringer skal løses på én gang? Selvom der måske ikke findes en endegyldig løsning, formidler rapporten en række erfaringer og inspirerende cases, udvalgt og kvalificeret af aktørerne selv.

Projektet er udført i samarbejde med Vordingborg Erhverv og Business Lolland Falster og er støttet af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

Se alle rapporter →