Oxford Research skal for Sundhedsstyrelsen lave en samlet vidensafdækning om forebyggelse af inkontinens hos ældre primært kvinder. Vidensafdækningen skal både bestå af litteratursøgning samt afdækning af kommunal praksis.

Langt størstedelen af urininkontinente er kvinder og forekomsten stiger med alderen. Inkontinens har adskillige konsekvenser for privatliv og livskvalitet og studier viser, at de skammer sig og er flove over lidelsen, nogle føler, at de har dårligt selvværd og bliver deprimerede.

Behandling af urininkontinens hos kvinder har vist sig at have mindre effekt. Derfor er der behov for at afdække praksis på området med henblik på at kunne pege på gode praksisser og metoder for forebyggelse.

Der er et behov for at få afdækket, hvilke danske og nordiske erfaringer, der er med forebyggelse af urininkontinens hos ældre via litteratursøgning samt hvilken kommunal praksis, der er på området. Det vurderes, at der er forskellige kommunale praksisser, hvorfor det er relevant at få afdække de gode og virkefulde kommunale erfaringer.

Vidensafdækningen skal danne grundlag for Sundhedsstyrelsens videre arbejde med at udvikle materialer til brug i forebyggelsen.