Oxford Research har for Ministeriet for Børn og Undervisning gennemført en analyse af velfærdsteknologiernes forudsætninger og konsekvenser for erhvervsuddannelserne

Analysen undersøger, hvordan erhvervsuddannelserne og særligt SOSU-uddannelsen, den pædagogiske assistentuddannelse og uddannelserne til teknisk designer og ortopædist fremtidssikres i forhold til den velfærdsteknologiske udvikling. Analysen går på to ben og retter således fokus på, hvad der kræves for, at erhvervsuddannede inden for de fire uddannelsesretninger dels kan anvende og formidle anvendelsen af velfærdsteknologier, dels kan være medudviklere af velfærdsteknologier.

Analysen konkluderer blandt andet, at udviklingen inden for det velfærdsteknologiske område af de erhvervsuddannede i den sociale sektor fordrer teknologiforståelse og formidlingsmæssige, tværfaglige, innovative og sundhedsfaglige kompetencer. De samme kompetencebehov med undtagelse af de sundhedsfaglige kompetencer går igen for de faglærte inden for det tekniske område.

Analysen peger også på, at der er et potentiale i større samarbejde på tværs af faggrupper, og at det er væsentligt at øge samarbejdet på tværs af indgangene.

Analysen er gennemført på baggrund af midler fra ministeriets centrale bevilling til analyse- og prognosevirksomhed på erhvervsuddannelsesområdet.