ESSA – European Sports Security Association – er blevet kontaktet af Europarådet (CoE) i forbindelse med de igangværende diskussioner af en køreplan for og ratificering af CoE-konventionen om manipulering af sportskonkurrencer. Som led i denne proces er ledende internationale aktører inden for fem hovedgrupper blevet inviteret til at levere “tematiske rapporter” om udfordringer og kontroversielle emner relateret til manipulation af sportskonkurrencer. ESSA er blevet anmodet af CoE om at koordinere og levere en tematisk rapport på vegne af den regulerede private spille-sektor.
ESSA har bedt Oxford Research om at udarbejde den tematiske rapport og potentielt præsentere den ved en række konferencer.