Oxford Research har evalueret projektet Innovative, digitale løsninger som grundlag for produktion i Norden for Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen igangsatte i 2015 projektet Innovative, digitale løsninger som grundlag for produktion i Norden for at styrke udbredelsen af digitalisering og automatisering i Nordens fremstillingsindustri. Projektet har gennem vidensamling og -formidling haft særligt fokus på at styrke små og mellemstore fremstillingsvirksomheders produktivitet og konkurrencekraft.

I forbindelse med projektets afslutning har Oxford Research gennemført resultatvurdering og evaluering af projektet samt færdiggjort slutrapport til Nordisk Ministerråd.

Formålet med evalueringen var at:

  • gennemgå projektets formål, planlagte aktiviteter og organisering.
  • gennemgå og beskrive projektets økonomi og forbrug (input) samt gennemførelsen af projektets aktiviteter (output).
  • kortlægge, analysere og vurdere projektets konkrete resultater (outcome).
  • undersøge og vurdere projektets nordiske nytteværdi samt de mere blivende resultater af projektet og uddrage fremadrettet læring.

Et af formålene med projektet var at ”udarbejde et fællesnordisk initiativ til forelæggelse af Nordisk Ministerråd, herunder en nordisk forankring af projektets initiativer, så de fortsat skaber nordisk nytteværdi også efter projektets afslutning”.
Oxford Research har lagt vægt på at uddybe derfor denne del af projektet, og at levere indspil til muligheder for fremtidigt nordisk samarbejde for at fremme digitalisering og automatisering i fremstillingsindustrien.