Oxford Research har fået til opgave at evaluere de schweiziske innovationscentre, swissnex, der ligesom de danske innovationscentre hjælper forsknings- og uddannelsesinstitutioner og virksomheder med at få adgang til økosystemer i verdens førende innovative vækstregioner.

At få adgangen til nye samarbejdspartnere og den nyeste internationale viden skaber både nye muligheder og bidrager til at højne kvaliteten af forskningen og uddannelserne samt styrke erhvervslivets konkurrenceevne. For en forsker eller en virksomhed kan det være en besværlig og næsten umulig opgave at få adgang til forsknings-, uddannelses- og innovationsnetværk i andre lande, og her viste Oxford Researchs tidligere evaluering af de danske innovationscentre, at innovationscentrene er vigtige brobyggere mellem danske virksomheder og vidensinstitutioner og de internationale forsknings-, innovations- og erhvervsmiljøer.

Oxford Research skal i løbet af 2019 evaluere swissnex-netværket med det formål at fastslå, hvad der indtil videre er opnået i forhold til relevans og værdiskabelse gennem swissnex. Evalueringen ser ligeledes på, hvordan swissnex kan videreudvikles for at skabe endnu større værdi samt undersøge både de muligheder og udfordringer, som swissnex skal imødekomme fremadrettet.

For at få en indsigt og forståelse for, hvordan swissnex arbejder i de forskellige lande og kontekster, har Oxford Research i evalueringen lagt vægt på at besøge swissnex’ centre, der er lokaliseret i Boston, San Francisco, Rio de Janeiro, Bangalore og Shanghai. Herudover vil vi også bringe vores viden om de danske innovationscentre i spil og gennemføre interview med de danske innovationscentre for at sammenligne de to ordninger.