Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har med analysen af Nyt liv i funktionstømte offentlige bygninger sat fokus på denne udfordring. Analysen er gennemført af Oxford Research og Arkitema og giver inspiration til, hvordan der kan skabes nyt liv i de tomme offentlige bygninger.

Afrapporteringen består af tre forskellige rapporter:

  • En baggrundsanalyse
  • En casesamling bestående af 10 eksempler på ny anvendelse af funktionstømte offentlige bygninger
  • En samling af anvendelsesorienterede guidelines og anbefalinger til kommunerne

Resultaterne er ligeledes blevet præsenteret på By, Bolig og Landdistriktsministeriets årlige landdistriktskonference i Ringsted den 2.-3. april 2014. Se dem her