Positiv udvikling inden for det frivillige integrationsarbejde

Der er en positiv udvikling inden for det frivillige integrationsarbejde – det viser midtvejsevalueringen af puljen “Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde” foretaget af Oxford Research for Social- og Integrationsministeriet.

 

Evalueringen er baseret på udviklingen fra 2010-2012 inden seks organisationer, som har modtaget tilskud fra puljen: Dansk Flygtningehjælp, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger – Inklusion, Get2sport, KVINFO’s mentornetværk og Team Succes.