Oxford Research evaluerer på vegne af regionerne Medicinrådets arbejde for at afdække, om Medicinrådet lever op til sine formål og betingelser

I 2017 nedlagde man Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) og Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS). Efter en fordobling i udgifterne til sygehusmedicin fra 2007 til 2017, så man det nødvendigt at oprette Medicinrådet i stedet for RADS og KRIS. Medicinrådet har i modsætning til sine forgængere mulighed for at tage omkostningerne til medicin med i overvejelserne, når det skal vurderes om medicin skal tages i brug som standardbehandling. Det betyder, at Medicinrådet har mandat til at fravælge brugen af et lægemiddel, hvis omkostningerne er for høje i forhold til den merværdi brugen skaber.

Medicinrådet har i dag til opgave at

 • Sikre hurtig og ensartet ibrugtagning af nye sygehuslægemidler på tværs af sygehuse og regioner
 • Stille større krav til dokumentationen for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
 • Sikre et stærkere grundlag for Amgros’ prisforhandlinger og udbud
 • anbefale, hvorvidt nye lægemidler skal være til rådighed som standardbehandling på hospitalsafdelingerne
 • udarbejde behandlingsvejledninger for sammenlignelige lægemidler inden for terapiområder.

Det er nu efter to år, blevet tid til en evaluering af Medicinrådet, for at afdække om Medicinrådet lever op til sit overordnede formål og de politiske betingelser, der er opstillet for rådets arbejde samt at afdække, hvor det er muligt at skabe forbedringer i rådets arbejde.

Oxford Research evaluerer i samarbejde med Regionerne derfor på Medicinrådet gennem syv forskellige temaer.

 1. De politiske rammebetingelser
 2. En hurtig og ensartet ibrugtagning af nye sygehuslægemidler på tværs af sygehuse og regioner
 3. Et rimeligt dokumentationskrav for at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
 4. Et stærkere grundlag for Amgros’ prisforhandlinger og udbud af lægemidler
 5. En effektiv arbejdstilrettelæggelse og effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer i Medicinrådet
 6. Åbenhed om Medicinrådets arbejde herunder habilitet
 7. Regionernes efterlevelse af Medicinrådets anbefalinger

I vores evaluering går vi derfor i dybden med, om Medicinrådet opfylder de rammebetingelser, som tager afsæt i Medicinrådets kommissorium og Folketingets syv overordnede principper for prioritering af sygehusmedicin.

Evalueringen ser samtidig på, om de ressourcer der er givet til Medicinrådet anvendes på den mest hensigtsmæssige måde. Her ser vi blandt andet på, hvorvidt Medicinrådet har sikret Amgros bedre muligheder for at opnå en bedre prissætning på nye lægemidler, og om Medicinrådet bidrager til at dæmpe væksten i sygehusmedicinudgifterne.
Der bliver ligeledes set på, hvordan arbejdsgangen er hos Medicinrådet med det formål af afdække, hvorvidt sekretariatet og formandskabet anvender de tildelte ressourcer på bedste vis – her ser vi blandt andet på den skarpe opdeling mellem den kliniske vurdering i Medicinrådet og den økonomiske vurdering i Amgros.