Oxford Research skal over de næste to år evaluere indkvarteringsmodellen under den nye handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021 i samarbejde med Center mod Menneskehandel (CMM) og Reden International (RI)

Som en del af den danske indsats bliver ofre for menneskehandel, der opholder sig lovligt i Danmark, tilbudt indkvartering, der omfatter kost og logi samt tilbud om aktiviteter og undervisning.

Hovedparten af de kvinder, der vurderes handlet i Danmark, bliver indkvarteret på Reden Internationals center til ofre for menneskehandel, som finansieres under den igangværende handlingsplan for 2015-2018. Krisecentertilbuddet omfatter i dag 12 pladser i København.

Evalueringen tager udgangspunkt i den nye indkvarteringsmodel, der var resultatet af satspuljeforhandlingerne i 2017. Her blev det besluttet, at indkvarteringstilbuddet skal spredes geografisk til flere lokaliteter. På den baggrund bliver der oprettet to indkvarteringspladser i Jylland, samtidig med at det københavnske center bliver reduceret fra 12 til syv pladser. RI står til stadighed for at opretholde kompetenceopbygningen og supervisionen af medarbejderne i Jylland-afdelingen.

Oxford Research’s evaluering af indkvarteringstilbuddet har til formål at skabe viden om resultater og konsekvenser af den nye spredte indkvarteringsmodel. Der vil i den forbindelse blive set på, om den geografiske spredning fungerer efter hensigten.

I evalueringen af indkvarteringstilbuddet vil der blive set på følgende indikatorer:

 • Resultater og konsekvenser i forhold til ofrene for menneskehandel
  • Kvindernes tilfredshed
  • Opholdslængde
  • Antal kvinder der ”forsvinder”
  • Kvindernes tilfredshed på de alternative krisecentre
 • Administrative resultater og konsekvenser
  • Belægning af pladser
  • Omkostninger
  • Er der fortsat behov for at benytte alternative krisecenterpladser?
  • Samarbejde, koordinering og erfaringsudveksling ift. indsatsen