Oxford Research har i 2012 gennemført en evaluering af konkurrencefasen for Fra Gade til By - omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense, som netop er blevet offentliggjort.

Oxford Research har afsluttet deres evaluering af arkitektkonkurrencen for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i hjertet af Odense.

I en 39 sider lang rapport gennemgås konkurrence-materialet samt forløbets forskellige faser og organisering.

Rapporten har endvidere fokus på det indbyrdes samarbejde i partnerskabet bag projektet, samarbejdet med de eksterne rådgivere og ikke mindst konkurrencens deltagere.

Evalueringen er overordnet set særdeles positiv og konkurrencens tilrettelæggelse og gennemførelse betegnes som “professionel, ambitiøs og grundig”.

Fakta om Fra Gade til By-projektet

Fra 2014 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelses-projekt i Odenses historie. Der bygges ca. 54.000 etage m2: ca. 75% boliger, ca. 20% erhverv og max 10% butikker. Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania og er tegnet af Team Entasis. Partnerskabet Realdania og Odense Kommune afholder omkostninger til infrastruktur, p-anlæg og byrum samt forberedende arbejde som f.eks. arkæologi. Projektøkonomien er på 710 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 200 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter.