Headspace er et civilsamfundstilbud, der er åbent for alle unge mellem 12 og 25 år. Foreningen Det Sociale Netværk står bag headspace og har Veluxfondene og Det Obelske Familiefond som primære finansieringskilder.

Oxford Research har gennemført en evaluering, der dels gør status, dels udleder den læring, som de første erfaringer i headspace danner grundlag for.

Evalueringen viser, at headspace løser en særlig opgave ved at være et åbent tilbud, der favner bredt i forhold til problemstillinger de unge måtte have. Derudover viser evalueringen, at headspace er et tilbud på de unges præmisser, hvor de selv har dirigentstokken. Som samskabelsesprojekt mellem civilsamfund, kommunen og professionelle oplever de unge det som noget særligt positiv, at de møder frivillige, der vil dem.

Resultatet af rådgivningen til de unger, er en øget trivsel, der viser sig tydeligst efter første besøg i headspace.