For Arbejdstilsynet har Oxford Research sammen med Kubix, RUC og Luama evalueret branchearbejdsmiljørådene (BAR’ene). Evalueringen undersøger, hvordan BAR’ene med deres aktiviteter kan formidle arbejdsmiljørelevante temaer til deres målgruppe og dermed skabe bedre et arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Evalueringen er læringsbaseret og kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode. Vi har i den forbindelse gennemført en stor repræsentativ spørgeskemaundersøgelse med i alt 4.977 danske arbejdspladser og gennemført personlige kvalitative interview med medarbejdere og ledere på 45 forskellige arbejdspladser. Vi har talt med arbejdspladser fra mange forskellige brancher og med varierende størrelse og kan derfor afdække den effekt, BAR’ene bredt set har på arbejdsmiljøet i Danmark.

For at skabe et bedre arbejdsmiljø i Danmark, foreslår vi i evalueringen, at BAR’ene omhyggeligt overvejer de årsags- og virkningskæder, der går fra den indledende formulering og udarbejdelse af materialet til den effekt, det kan forventes at få på arbejdsmiljøet. BAR’ene er alle en del af en kompleks verden og agerer i et arbejdsmiljøfelt med mange aktører og interessekonflikter. Derfor er det også vigtigt at understrege, at der ikke er et direkte isoleret link mellem BAR’enes aktiviteter og forbedring af arbejdsmiljø, men som evalueringen viser, udfylder BAR’ene en vigtig funktion i det danske arbejdsmiljøsystem. Vi har identificeret en række områder, hvor BAR’ene med fordel kan fokusere endnu mere fremadrettet:

1.) Afgrænsning af målgruppen – hvor mange og hvem skal aktiviteten ramme?

2.) Øget samarbejde med andre centrale aktører på området.

3.) Overveje kommunikationsform og -kanaler for, hvordan de bedst kan nå deres målgruppe.

4.) Overveje, hvordan BAR’ene kan markedsføres endnu bedre.

5.) Finde frem til gode metoder til at understøtte arbejdspladserne i at kunne omsætte viden til handling.

For de nysgerrige, kan slutrapporten læses her.