Oxford Researchs undersøgelse af betalingsuddannelser for internationale studerende er nu offentliggjort

I studiet sættes fokus på tre dele af betalingsuddannelser i Norden.

I den første del kortlægges de nordiske landes nuværende praksis med betalingsuddannelser på det videregående uddannelsesområde. Det være sig i forhold til status for indførelse, udvikling i antallet af internationale studerende samt praksis i forhold til stipendier.

I anden del af studiet fokuseres der på konsekvenserne af indførelsen af betalingsuddannelser i Norden. Dette gøres ved at afdække udviklingen i antallet af internationale studerende, forklare disse udviklinger samt fremdrage de nordiske konsekvenser af udviklinge

Den tredje del af studiet fokuserer på mulige fremadrettede perspektiver for udviklingen af området. Her præsenteres argumenter for og imod indførelsen af betalingsuddannelser under hensyntagen til andre relevante perspektiver i den nordiske kontekst.