Oxford Research gennemfører en analyse, der skal understøtte det fremadrettede arbejde i ÖKS Interreg projektet ”Nordisk Jobløsning – fra praktik til job”. Analysen inkluderer en række anbefalinger til, hvordan der kan laves en fleksibel uddannelsesform med fokus på øget praktik på tværs af Danmark-Sverige.

Det overordnede formål med ”Nordisk Jobløsning – fra praktik til job” er at udvikle et bæredygtigt uddannelseskoncept for praktikudveksling mellem Danmark og Sverige.
Projektet ledes af Foreningerne Nordens Forbund og implementeres i samarbejde med professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN), Högskolan Väst, ABL Konsult i Malmö AB, Profunding Aps, Jobcenter København Ungecenter, AOF Center Hovedstaden og Högskolan Borås.

Hensigten med projektet er at gøre det mere attraktivt for arbejdsgivere at ansætte de unge efter de færdiggør deres uddannelse ved at tilbyde enten forlænget praktik eller studiejob. Uddannelsesinstitutionerne vil tilbyde digital/fjernundervisning, så der bliver større fokus på at studerende får praktisk erfaring og at praktikorganisationen/virksomheden opretholder en relation til den studerende. Projektets primære målgruppe er unge under 30 år, samt virksomheder/aftagere af praktikanter i projekt-geografien.
”Nordisk jobløsning” vil fremme unges mobilitet ved at skabe opmærksomhed om mulighederne for at tage i praktik i et andet land. Udvikling af uddannelseskonceptet centreres på uddannelsesinstitutionerne, som vil tilbyde målgruppen målrettet sparring, hvor de studerende gennem en specielt udformet støttepakke sættes i kontakt med potentielle arbejdsgivere og understøttes i processen. Efter projektets afslutning er det hensigten, at uddannelseskonceptet skal kunne kopieres til andre uddannelsesinstitutioner inden for Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

Analysen vil belyse følgende forhold:

  1. Rammevilkår og praksis for praktik som en del af korte og mellemlange videregående uddannelser.
  2. Barrierer for studerendes praktikophold i udlandet.
  3. Eksisterende initiativer og incitamenter for at fremme praktik.
  4. Gevinster ved praktik i udlandet.