Morten er ansat som junioranalytiker i Oxford Research. Han har en bachelor i Folkesundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet og læser sin kandidat i Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Morten har med sin baggrund i det sundhedsvidenskabelige miljø en forståelse for befolkningens sundhed samt de samfundsmæssige problemstillinger, der knytter sig dertil. Med hans tværfaglige viden og færdigheder er Morten vant til at indgå i et indsigtsfuldt samarbejde med mange faggrupper med både sundhedsfaglig og samfundsfaglig baggrund.

Gennem sit studie har han fået metodefærdigheder inden for kvalitative og kvantitative metoder samt mixed methods. Morten har tidligere arbejdet i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor han beskæftigede sig med landsdækkende screeninger og opfølgning på området for afhængighedsskabende lægemidler.