Anna er ansat som junioranalytiker hos Oxford Research. Hun har en bachelor i sociologi og er ved at færdiggøre sin kandidat i sociologi hos Københavns Universitet. Med sin uddannelsesmæssige baggrund i sociologien har hun viden om, hvordan det sociale liv og relationer udfolder sig i alt fra mindre grupper til organisationer og samfund. Gennem sit studie samt tidligere studiejobs har Anna oparbejdet stærke analytiske og metodiske kompetencer inden for både kvantitativ og kvalitativ metode, herunder dybdegående interviews, surveys, bearbejdning af store datasæt, afrapportering mm.

Anna har erhvervserfaring inden for både det offentlige, NGO’er samt det private. Hun har tidligere været ansat som studentermedhjælper i analyseteamet i Det Sociale Netværk/headspace, som arbejder med børn og unges mentale helbred. Hun har derudover også været i praktik i konsulentfirmaet Wilke i insights-afdelingen, samt været ansat som studentermedhjælper i Kriminalforsorgen og Københavns Fængslers misbrugstilbud til indsatte.