Velkommen til spørgeundersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at undersøge om og hvordan børn (11-17 årige) inddrages i deres børnesag.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres så børnene og deres besvarelser er anonyme. Vi kan ikke identificere eller genfinde børnene i undersøgelsen. Afrapporteringen af undersøgelsen resultater sker samlet og altså ikke på individniveau. Da undersøgelsen er anonym, og vi altså ikke kan identificere børnene, er det ikke et krav at indhente samtykke hos myndighedshavende forældre.

Spørgeskemaet tager 10-15 minutter at udfylde. Alle spørgsmål er letforståelige og tilpasset barnets/den unges alder. Spørgeskemaet har desuden den funktion, at spørgsmål og svarkategorier kan læses op af computeren.

Her finder du en guide til, hvordan du kan hjælpe børn og unge til deltagelse i undersøgelsen: https://oxfordresearch.dk/Guide-til-spørgeskema-om-inddragelse-til-børn-og-unge.pdf

Gå til undersøgelse ved at klikke her:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=F5SQ622D1K92

Kontakt

Oxford Group A/S
Vesterbrogade 149,
bygning 12, 3. th.
1620 København V
Danmark

+45 33 69 13 69
office@oxfordresearch.dk
CVR: 26161061