Strategiske analyser og evalueringer, der kan øge værdien og effekten af forskningsprogrammer

Vi hjælper vores kunder med at evaluere og måle effekten af virkemidler og programmer i forsknings- og innovationsindsatsen.

Vi anvender solide og avancerede metoder i forhold til at gennemføre evalueringer o effektmålinger.

Vi vægter at inddrage aktører og interessenter og internationale erfaringer i forhold til at etablere et solidt vidensgrundlag for at konkludere og opstille anbefalinger om tilrettelæggelsen af forskningsindsatsen.

Relevante rapporter