Oxford Research er af Røde Kors blevet bedt om at foretage en evaluering af Kickstart. Kickstart er en frivillig social indsats, der har til formål at hjælpe unge varetægtsfængslede i op til et år efter løsladelse ved at blive tilbudt støtte fra en frivillig, der fungerer som støtte under fængslingen og efter løsladelse

Det primære formål med evalueringen er at dokumentere virkningen blandt de unge varetægtsfængslede i projektperioden 2020-2022, og afdække forandringspotentialet ved at besvare følgende 3 evalueringsspørgsmål: 

  • Hvilken virkning har indsatsen for de unge?
  • Hvordan kan indsatsen bedst tilrettelægges og organiseres? 
  • Hvad er potentialet for at forankre indsatsen?

Evalueringens resultater bygger på både et kvantitativt såvel som et kvalitativt datamateriale. Der er således indsamlet følgende data:

  • To spørgeskemaundersøgelser målrettet de unge: hhv. ved opstart i Kickstart og seks eller flere måneder inde i forløbet
  • Ét spørgeskema målrettet de frivillige
  • 23 interviews i alt, som inkluderer unge, frivillige, projektleder i Røde Kors og samarbejdspartnere”

Du kan følge linket her for at læse den fulde rapport:

Evaluering af Kickstart

Du kan også kontakte Senioranalytiker Katrine Marie Larsen, for at høre mere om rapporten.