Oxford Research har for REG LAB gennemført en større analyse af danske virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er blevet en forretningskritisk og strategisk udfordring, som har indflydelse på virksomheders vækst- og udviklingsmuligheder. Flere og flere virksomheder oplever store udfordringer med at skaffe kvalificerede medarbejdere og ledere. Samtidig arbejder flere og flere virksomheder mere strategisk med netop at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificeret arbejdskraft. Siden 2016 – hvor Oxford Research hjalp REG LAB med en lignende analyse – har danske virksomheder skabt et bedre overblik over deres arbejdskraftbehov og strategier til at styrke kompetenceforsyningen. På trods af et bedre overblik og eksisterende indsatser viser analysen, at der er et presserende behov for at tænke strategisk og proaktivt, når virksomheder igangsætter indsatser med henblik på at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og ledere.   

I analysen har Oxford Research derfor afdækket, hvordan danske SMV’er helt konkret arbejder med at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificeret arbejdskraft. Analysen dykker ned i virksomhedernes konkrete handlinger og den oplevede succes hermed. Analysen dykker også ned i, hvilke kompetencer virksomhederne mangler, hvilken rolle den grønne omstilling spiller, og hvad arbejdskraftudfordringerne betyder for virksomhedernes vækstmuligheder. Analysen præsenterer syv succesfulde strategier, som virksomheder benytter sig af, for at tilegne sig de nødvendige kompetencer. Analysen præsenterer også et idékatalog med konkrete forslag til indsatser, som offentlige og private aktører kan iværksætte for at støtte virksomhedernes arbejde med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Resultaterne bygger på en lang række interviews med virksomheder, analyse af fremskrivningsdata, en større repræsentativ survey og en række inspirationscases fra ind- og udland.

Som en del af projektet er der leveret: 

  • En samlet rapport med resultater og læringspunkter
  • En casesamling med inspirerende fortællinger fra involverede virksomheder
  • En folder, der samler op på rapportens fund og læringspunkter

Fokusanalysen er bestilt af REG LAB og sponsoreret af Akademikerne (AC), Business Region Midt/Vest, Region Sjælland og Region Nordjylland, ZBC, Via University, Ingeniørforeningen (IDA), Horsens Kommune, Holstebro Kommune og Erhvervsfremmebestyrelsen.

Ønsker du at høre mere eller har du spørgsmål til analysen, så er du velkommen til at kontakte Chefanalytiker, Julie Bak.

Klik nedenfor for at se: