Læs med her og mød vores nuværende praktikanter. Find ud af, hvorfor de har søgt praktik hos Oxford Research, og hvilke projekter samt arbejdsopgaver de bl.a. har haft indtil videre under deres praktikforløb.

Vil I starte med at fortælle lidt om jer selv?

Nathalie: Jeg studerer sociologi på Aalborg Universitet, og efter praktik skal jeg skrive speciale. Jeg har også en bachelor i sociologi fra AAU, og så tog jeg sidste semester på Lund Universitet, fordi jeg gerne ville på både udveksling og i praktik. Jeg er opvokset i Helsingør, men har efter mange år i Aalborg glædet mig til at komme tilbage til Sjælland igen! Nu bor jeg på Refshaleøen ude i studiebolig-containerne.

Clara: Jeg har en bachelor i Europæisk etnologi fra Københavns Universitet, og er ved at færdiggøre sidste semester på min kandidat i Socialt arbejde fra Aalborg Universitet i København.

Kan I fortælle lidt om, hvorfor I valgte at søge praktik hos Oxford Research?

Nathalie: Da jeg skulle finde praktiksted, læste jeg om Oxford Research, og så, at der var en masse spændende områder at arbejde indenfor. Jeg ledte specifikt efter steder, der blandt andet beskæftigede sig med socialområdet, ligestilling og klima/grøn omstilling. Samtidig vidste jeg, at en tidligere studerende fra AAU også havde været i praktik hos Oxford Research, og havde været glad for det. Derfor valgte jeg at søge praktik her.

Clara: Jeg valgte at søge praktik i Oxford Research, fordi jeg synes det er nogle vildt spændende områder de beskæftiger sig med, og fordi jeg selv har stor interesse i at arbejde med projekter indenfor velfærdsområderne. Som praktikant i Oxford Research får jeg derfor mulighed for at lave analyser og evalueringsopgaver indenfor det sociale område, og så synes jeg det er fedt, at de analyser og evalueringer der bliver lavet, er dybdegående og anvendelsesorienteret. Jeg synes det analytiske arbejde er spændende, og får herigennem muligheden for at forbedre mine metodiske og analytiske færdigheder i praksis, og prøve konsulentrollen af, for at se om det er noget for mig.

Kan I fortælle om et konkret projekt og de arbejdsopgaver, I har haft i forbindelse med det?

Nathalie: Jeg sidder med mange forskellige projekter, men et af dem er et projekt, der omhandler bedre pædagogisk praksis i daginstitutioner og fritidshjem i Aarhus. I den forbindelse har jeg for nyligt været i Aarhus på et case-besøg, hvor vi var ude og snakke med en vuggestue og en ungdomsklub og kommunen. Mine konkrete arbejdsopgaver på besøget var at tage referater til møderne, men på trods af at opgaven ikke var analytisk krævende, var det enormt spændende og lærerigt at få lov til at komme med ud til aktørerne bag projektet. Det gav en følelse af, at det, man sidder med bag skærmen på kontoret reelt, gør en forskel i virkeligheden.

Clara: Jeg er på flere forskellige projekter, men et af de projekter jeg er tilkoblet, er en evaluering for Røde Kors, som handler om unge varetægtsfængslede, der får tildelt en frivillig mentor. På dette projekt har jeg været med til dataindsamlingen, kodning af det kvalitative datamateriale og den efterfølgende rapportskrivning. Et andet spændende projekt jeg vil fremhæve, er indsatserne ’styrket indsats mod vold i hjemmet’ og ’Sammen uden vold’ fra Mary Fonden, hvor jeg ligeledes har været med på kundemøder, været en del af dataindsamlingen og skal være med til at skrive de indledende læringsnotater.

Hvad har indtil videre været det fedeste ved at være i praktik hos Oxford Research?

Nathalie: Jeg synes, det er rigtig fedt at være i Oxford Research, hvor der er mange spændende projekter. Og så er det også rigtig fedt at være en del af et ungt team med god stemning. Jeg ved også, at Oxford Research går op i at rekruttere flere kvinder i højere stillinger, og den form for aktiv progressivitet, synes jeg, er vigtige værdier på en arbejdsplads. Det afspejler sig også i vores frokost-samtaler i den lækre kantine.

Clara: Det fedeste ved at være i praktik i Oxford Research er helt sikkert den alsidige hverdag – det er sjældent at dagene ligner hinanden. Derudover er det fedt, at vi som praktikanter får så meget ansvar, og naturligt bliver en stor del af projekterne. Derudover er der en hyggelig og uformel omgangstone på kontoret. Dertil er det fedt, at der bliver lagt så meget vægt på at vi som praktikanter skal have et godt praktikforløb, og får tilknyttet en mentor der følger en løbende, og som man kan bruge til vejledning og sparring undervejs i forløbet.