Oxford Research har fået til opgave at evaluere organiseringen af den danske vaccinationsindsats mod COVID-19 for Sundhedsstyrelsen.

Over det næste halve år skal vi indsamle resultater og erfaringer fra vaccinationsindsatsen med særligt fokus på organiseringens effekt herpå. Blandt andet skal vi besvare, hvilke dele af organiseringen der har understøttet eller hindret en hurtig, effektiv og sikker udrulning.

Evalueringen omfatter den største vaccinationsindsats i flere årtier. Alle borgere i Danmark over 16 år har inden for et halvt år skullet tilbydes en vaccination mod COVID-19 – og i en bestemt rækkefølge, der sikrer, at de rette målgrupper står forrest i køen.

Dette har krævet – og kræver stadig – en nøje koordineret indsats mellem statslige, regionale og kommunale parter samt et velfungerende bookingsite, der kan matche de rette borgere med de rette vacciner inden for de rette tidsintervaller. Samtidig har vaccineleverancerne været præget af usikkerhed og uforudsigelighed, og derfor har udvikling, planlægning og implementering gået hånd i hånd med løbende justeringer.

”Evalueringen er en både vigtig og spændende opgave for Oxford Research. Den ligger fint i tråd med vores mål om at være tæt på løsningen af de store opgaver i velfærdssamfundet og rådgive og bistå de centrale aktører med strategi og implementering af komplekse løsninger,” fortæller Emil Herskind, administrerende direktør for Oxford Research.

Selve evalueringen foretages til slut 2021 og offentliggøres efter planen primo 2022. Har du spørgsmål til evalueringen, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Emil Herskind på +45 22 79 37 19 eller eh@oxfordresearch.dk.