Borgeren skal i centrum’ – sådan formulerede ledelseskommissionen en af sine anbefalinger. Et af de steder, hvor denne anbefaling traditionelt har været særlig udfordret er i kommunernes indsats overfor borgere og familier med flere og tværfaglige problemer, som går på tværs af faglige og organisatoriske søjler og lovgivningskomplekser.

Én indgang, én plan og én koordineret indsats med borgeren som partner. Det er visionen for de fleste kommuner, men vi er der ikke endnu.

Sammen med LEAD har Oxford Research gennemført et forskningsprojekt, der har kortlagt kommunernes erfaringer med ledelse og organisering af helhedsorienterede indsatser. Kortlægningen afdækker desuden status på kommunernes erfaringer med implementering, slutbrugerresultater, økonomi og evaluering.

Som en del af Ledelsesugen har du nu mulighed for at få et eksklusivt indblik i hovedbudskaber og anbefalinger til succesfuld implementering på baggrund af projektet. Det sker på et webinar fredag d. 30. oktober kl. 14:00 – 15:00.

Derudover vil alle tilmeldte deltagere få eftersendt slidemateriale samt en kopi af forskningsrapporten i sin helhed.

Tilmed dig webinaret her

Forskningsprojektet præsenteres på webinaret af Claus Elmholdt (faglig direktør i LEAD), Emil Herskind (Direktør i Oxford Research) samt Martin Bæksgaard Jakobsen (Chefanalytiker i Oxford Research).