Borgeren skal i centrum’ – sådan formulerede ledelseskommissionen en af sine anbefalinger. Et af de steder, hvor denne anbefaling traditionelt har været særlig udfordret er i kommunernes indsats overfor borgere og familier med flere og tværfaglige problemer, som går på tværs af faglige og organisatoriske søjler og lovgivningskomplekser.

Én indgang, én plan og én koordineret indsats med borgeren som partner. Det er visionen for de fleste kommuner, men vi er der ikke endnu.

Sammen med LEAD har Oxford Research gennemført et forskningsprojekt, der har kortlagt kommunernes erfaringer med ledelse og organisering af helhedsorienterede indsatser. Kortlægningen afdækker desuden status på kommunernes erfaringer med implementering, slutbrugerresultater, økonomi og evaluering.

I forbindelse med Ledelsesugen 2020 fortalte vi om vores kortlægning af helhedsorienterede indsatser i 40 kommuner.

Her fortalte vi om vores fund ift. kommunernes arbejde med organisering og ledelse af helhedsindsatser, erfaringer med medarbejderkompetencer og udvikling, samt de primære udfordringer ved evaluering af indsatsernes effekter og resultater. Herudover gav vi en række anbefalinger til de kommuner og organisationer, som ønsker at igangsætte og arbejde videre med helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere.

Hvis du ikke nåede at se webinaret, kan du se eller gense det her