De nordiske lande står over for en historisk stor udfordring, som handler om at gennemføre en grøn omstilling af erhvervsliv, offentlig infrastruktur og samfund i de kommende år. Men det er også afgørende, at de nordiske velfærdssamfund ikke undervejs mister de værdier og den sammenhængskraft, som gør dem enestående i en international sammenhæng.

Vi har således i de seneste år været vidner til en polariseret debat mellem fortalere for skrappe klimatiltag og forskellige grupper af klimaskeptikere. De gule veste i Frankrig er et eksempel på en bevægelse, som med folkelig opbakning har rejst sig i kampen mod nogle af de tiltag, som klimakampen medfører, og som de beskylder en elite for at være afsendere og opfindere af. Også i de nordiske lande er der en vis skepsis over for stigende miljøkrav, selv om omfanget og karakteren ikke kan sammenlignes med de franske tilstande.

Oxford Research DK og Lauritzen Consulting skal for Nordisk Ministerråd frem til sommer (deadline 19. juni) se på eksisterende politikker og tiltag, der sikrer en socialt bæredygtig grøn omstilling – herunder skal vi se på, hvor der er risiko for, at den grønne omstilling resulterer i en øget social ulighed, og hvordan man fremadrettet skal indrette politik og initiativer, så den sociale bæredygtighed sikres i den grønne omstilling.

Til at løse opgaven får vi også hjælp af vores dygtige kolleger i Oxford Research Norge, Sverige og Finland.

Analysen bliver ikke mindre relevant i lyset af Coronakrisen – nu bliver behovet for at tænke den grønne omstilling sammen med økonomiske og sociale hensyn endnu større.

Har du yderligere spørgsmål til vores analyse for Nordisk Ministerråd, er du velkommen til at kontakte senioranalytiker Jeppe Høst