Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for et velfungerende arbejdsmarked og det danske velfærdssamfund. For Oxford Research er arbejdsmiljø et særligt vigtigt fokusområde, og vi har i løbet af de sidste mange år gennemført flere spændende analyser og evalueringer af den danske arbejdsmiljøindsats.  

Derfor er vi også glade for, at vi i løbet af de næste par måneder har fået til opgave at kortlægge de fem BrancheFælleskaber for Arbejdsmiljøs (BFA) rolle og virke i forhold til at understøtte arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde. Som del af kortlægningen skal bl.a. vi ud at interviewe BFA’erne selv og deres samarbejdspartnere.

Den endelige kortlægning kan indgå som faktuelt grundlag for forhandlingerne om fastsættelse af de konkrete måltal på brancheniveau, som er forudsat i den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.