Oxford Research er blandt de 21 virksomheder og konsortier på den nye 17.11 rammeaftale om managementsupport. Rammeaftalen består samlet af 5 delaftaler, hvoraf konsortiet Oxford Research er en del af har vundet de tre delaftaler, de gav et tilbud på: ”strategi og organisationsudvikling”, ”analyse/evalueringer” og ”HR-ydelser”. SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) indgår rammeaftaler på vegne af offentlige myndigheder, institutioner og virksomheder.

Efter en ny udbudsproces med hård konkurrence fra en stor del af konsulentbranchen fortsætter vi i konsortiet kaldet Pluss-konsortiet på SKIs rammeaftale 17.11. De indkomne tilbud er evalueret på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. SKI-aftalen sikrer ydelser af en høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Aftalen er et genudbud af den frivillige aftale 17.11 om managementsupport. Når kunden ønsker at anvende aftalen, sker det gennem direkte tildeling. Det betyder, at kunden kan få løst sin opgave uden at skulle i miniudbud. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid.

”Vi har mange gange oplevet, hvor nemt det er for kommuner og statslige organisationer at få os ind til at løse en opgave ved brug af SKI-aftalen. Vi har været på SKI aftalen i en årrække og har rigtig gode erfaringer særligt med at løse sektoranalyser og evalueringer for kommuner og statslige organisationer via aftalen. Fordelen ved SKI 17.11 (direkte tildeling) er, at man forholdsvis hurtigt og uden tunge udbudsprocesser kan få hjælp af relevante fagpersoner og konsulenter.”, siger Rikke Storgaard Lynge, fagdirektør i Oxford Research.

”Med den nye aftale på managementsupport kan den offentlige sektor fortsat få ydelser af en høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Afhængigt af hvilken delaftale du bruger, er timeprisniveauet 4-18 pct. lavere end på den tidligere aftale på området. Vi har samtidig sikret, at aftalen fortsat er let at bruge, så den offentlige sektor hurtigt kan foretage løsningskøb blandt ti leverandører på tværs af aftalens fem delaftaler.”, siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI om den nye aftale.

Pluss-Konsortiet som Oxford Research er en del af er sammensat af seks stærke parter. Det består af foruden Oxford af Pluss, Kantar Gallup, Realize, Syddansk Universitet og UC Syd.

Hvis du vil vide mere om hvordan du kan bruge os som SKI-leverandør eller om de nye delaftaler, er du velkommen til at kontakte vores konsortiekoordinator vicedirektør i Oxford Research Rikke Storgaard Lynge tlf+ 45 41 28 60 01 eller kontaktperson for det samlede Pluss-konsortium partner og chefkonsulent Søren Tholstrup.