Hvordan får vi opbygget et velfungerende marked og et stærkt økosystem for sociale investeringer i Danmark? Hvordan kan vi gå nye veje, hvis det offentlige bedre skal kunne hjælpe eksempelvis unge, der aldrig har fået en uddannelse og er i risiko for at være på offentlig forsørgelse?

Den Sociale Investeringsfond står over for en omfattende og kompleks opgave med at modne markedet for sociale investeringer. Vi er derfor glade for, at vi i Oxford Research sammen med Realize i de kommende måneder skal rådgive Den Sociale Investeringsfond om, hvordan fonden får realiseret sine ambitiøse mål om at udvikle og teste konkrete sociale investeringsmodeller og at få opbygget et velfungerende marked for sociale investeringer i Danmark. Det kommer til at ske bl.a. gennem en omfattende markedsanalyse af potentialer og udfordringer ved sociale investeringer og en afdækning af relevante aktører i økosystemet. På baggrund af analysen udvikles konkrete og handlingsanvisende anbefalinger og et roadmap med de vigtigste skridt og prioriteringer for at fonden kan komme i mål med deres ambitiøse målsætninger.