Oxford Research er netop blevet valgt af EU Kommissionen til en stor 4-årig rammekontrakt med EU’s direktorat for forskning og innovation - DG Research & Innovation.

Kontrakten omhandler gennemførelsen af evalueringer, effektmålinger, analyser og feasabilitystudier af nuværende og kommende forsknings- og innovationsindsatser, politiker og programmer under kommissionens rammeprogrammer for forskning og innovation. Opgaverne vil således både være i regi af det nuværende rammeprogram, Horizon 2020, og det kommende Horizon Europe.  Det 90 milliarder Euro store Horizon Europe program vil især have fokus på, hvordan nye teknologier og digitale løsninger kan bidrage til en inkluderende, demokratisk og bæredygtig udvikling af erhvervsliv og samfund. Herunder tematikker som open science, inkluderende og fair digital udvikling, datarettigheder og cyber security, større deltagelse af SMV’er og civilsamfund i F&U programmer, teknologier til grøn omstilling, m.v.

Kontrakten er vundet sammen med et stærkt internationalt konsortium bestående af bl.a. CSES – Centre for Strategy & Evaluation Services, Trilateral Research, Panteia og Ipsos, med Oxford Research som konsortieleder. Oxford Research var også på den foregående rammekontrakt om analyse og evaluering for DG Research & Innovation, hvorunder vi bl.a. gennemførte en omfattende effektevaluering af medlemsstaternes deltagelse i Horizon 2020 og FP7 samt en evaluering af Horizon 2020’s finansielle instrumenter.