Århus Kommune ønsker i hele sin Børne- og Ungeforvaltning at skabe en kultur præget af 'whole-system-approach' og med stærke læringsfællesskaber.

Formålet med projektet er at skabe refleksive og datainformerede praksisfællesskaber i gensidigt forpligtende fællesskaber.
Oxford Research skal evaluere denne kulturproces for alle enheder i forvaltningen (på nær skolerne) fx. daginstitutioner, dagplejere, fritidstilbud, fællesfunktioner i forvaltningen. En spændende, relevant og meget kompleks proces, som vi har stor faglig glæde af at kunne følge, vurdere og give input til

Datainformeret udvikling og praksis er en hjørnesten i den ønskede kultur, derfor bliver evalueringen central som en ”øvebane” for inddragelse af data af forskellig art i processen. Vi er med de første tre år fra 2019-2022.