Vækstteam for handel og logistik giver regeringen 24 anbefalinger for et styrket handels- og logistikerhverv. Oxford Research har bistået Vækstteamet for Handel og Logistik med landestudier i Tyskland, Storbritannien og Holland. Landestudierne afdækker og analysere, hvilke positive såvel som negative konsekvenser det har for erhvervslivet, at store online platforme som Amazon har etableret sig med fysisk tilstedeværelse på de nationale markeder.

På vegne af Vækstteamet for handel og logisk har Oxford Research foretaget en afdækning og analyse af, hvilke positive såvel som negative konsekvenser det har haft for erhvervslivet inden for handels- og logistikbranchen, i Tyskland, Storbritannien og Holland, at store online platforme som Amazon og eBay har etableret sig med fysisk tilstedeværelse på de nationale markeder. Analysen har endvidere afdækket hvilke tiltag myndighederne i de respektive land har taget for at imødegå udfordringerne såvel som mulighederne.

Du kan læse mere om deres anbefalinger her: Vækstteam for handel og logistiks anbefalinger