Frivillige aktører på integrationsområdet er gået sammen, og deres fælles drøftelser er blevet til konkrete råd som alle der arbejder med integration, kan bruge til at styrke deres indsats

Hvordan dokumenterer man som organisation, at ens arbejde har en positiv effekt på integrationen? Hvordan kan man i fællesskab med offentlige aktører skabe god integration? Og hvordan kan man skaffe økonomiske midler til at organisere og drive den frivillige indsats i organisationen?

Det er blot et par af de temaer, frivillige organisationer har drøftet ved en møderække i årene 2015-17. Møderne var tilrettelagt af Oxford Research på opdrag af Integrationsministeriet.

De vigtigste pointer og gode råd fra møderne har Oxford Research samlet i et katalog, som andre aktører på området kan lade sig inspirere af.

Et af rådene i kataloget lyder, at man bør fokusere på de dele af ens arbejde, der kan hjælpe nydanskere med at få et arbejde eller en uddannelse. Det er også vigtigt at motivere de frivillige til at dokumentere – dette kan f.eks. gøres ved at vise resultaterne af dokumentationsarbejdet til de frivillige og gøre det sjovt og enkelt at bidrage til dokumentationsarbejdet.

Samskabelse, der handler om samarbejde mellem foreninger og kommuner, var et andet væsentligt tema på netværksmøderne. Her er det først og fremmest vigtigt, at foreninger, kommuner og andre aktører hver især gør det, de er bedst til og i fællesskab afdækker udfordringerne og derfra finder fælles løsninger.

Kataloget giver desuden bud på, hvordan man sikrer funding, skaber en inkluderende kultur i sin forening, sikrer et godt samarbejde med virksomheder og en række andre emner.

Møderne og kataloget er en del af strategien ”Civilsamfundet bygger bro” som Regeringen lancerede i december 2013. Strategien skal udvikle og styrke effektfulde integrationsindsatser i foreningslivet, som kan medvirke til, at flere nydanskere involverer sig. Oxford Research har stået for at føre to af de otte initiativer ud i livet, nemlig netværks- og dokumentationsindsatsen.

Du kan læse hele kataloget og få mere inspiration her her