Der ligger et enormt vækstpotentiale i Danmarks digitale visuelle industri. Men der skal gøres en langt større og mere systematisk indsats for at sikre at branchen har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Det viser en analyse, som Oxford Research har gennemført i samarbejde med Højbjerre Brauer Schultz for Vision Denmark. Den digitale visuelle industri dækker over film, tv, reklamefilm, animation og computerspilsbranchen.
Allerede i dag oplever industrien udfordringer med at rekruttere erfaren, uddannet og specialiseret arbejdskraft. Bl.a. i form af IT-uddannede, produktionsledere og producere samt uddannede filmarbejdere og specialiserede animatorer. På den positive side viser analysen, at der er sket en stigende professionalisering af brancherne, og at arbejdsstyrken i den digitale visuelle industri overordnet set er højt kvalificeret og besidder de rette kompetencer.

Analysen har også undersøgt effekterne af at indføre en produktionsrabat til udenlandske digitale visuelle produktioner, der lægges i Danmark, sådan som det kendes fra mange af de lande, som vi i Danmark normalt sammenligner os med. Hvis man indfører en produktionsrabat på 250 mio. kr., så kan det forventes at skabe en øget omsætning på 1. mia. kroner i den danske digitale visuelle industri – i alt omkring 600 årsværk blandt industriens kernevirksomheder. Dertil kommer de afledte jobs, der må forventes at komme hos underleverandører og i den øvrige del af branchen.

Indførslen af en produktionsrabat rummer samtidig et stort potentiale til at kapacitetsopbygge den danske arbejdsstyrke. Både ved, at flere får muligheden for at få erfaring i branchen, og ved at tilføre specialiserede kompetencer til det danske arbejdsmarked, hvilket vil få en positiv afsmitning på den danske arbejdsstyrkes kompetencer.

Download og læs rapporten her: https://oxfordresearch.dk/publications/analyse-af-kapaciteten-i-den-digitale-visuelle-industri/