Oxford Research evaluerer i øjeblikket Dansk Flygtningehjælps opgavevaretagelse efter repatrieringsloven.

Hvert år vender over 300 udlændinge hjem til deres hjemland med økonomisk støtte fra Danmark. Det sker gennem den såkaldte repatrieringsordning. Ordningen giver flygtninge og indvandrere med en permanent opholdstilladelse mulighed for at vende hjem, hvorefter de frasiger sig deres opholdstilladelse i Danmark. Alle rejseudgifter dækkes og udlændinge modtager også et betydeligt beløb i etableringsstøtte (136.543 Kroner). Herudover er der tilskud til sygeforsikring med mere. Nogle grupper har desuden mulighed for at modtage reintegrationsbistand, som er et fast månedligt beløb.

For at sikre, at der udbredes kendskab til repatrieringsordningen samt at udlændinge træffer deres beslutning om repatriering på et oplyst grundlag, har Dansk Flygtningehjælp fået til opgave at rådgive om repatrieringsloven. Dansk Flygtningehjælp yder rådgivning til såvel udlændinge som kommuner og andre relevante aktører der berøres af repatriering.

Oxford Research evaluerer i øjeblikket Dansk Flygtningehjælps opgavevaretagelse efter repatrieringsloven. Vi foretager en dybdegående kvalitativ evaluering af deres arbejde. I evalueringen inddrager vi udlændinge, der er blevet repatrieret samt udlændinge der er blevet rådgivet om repatriering, men har valgt at blive i Danmark.

Evalueringen skal belyse Dansk Flygtningehjælps rådgivning og vurdere, om den lever op til deres aftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vi vil desuden analysere, hvordan rådgivningsindsatsen kan forbedres fremadrettet.

Vi har foretaget en lang række analyser og evalueringer på integrationsområdet, men det er første gang, vi har berøring med repatrieringsområdet. Det er et område, som berører relativt få mennesker, men som har enorm stor betydning for de mennesker det berører. Vi vil gå ind til opgaven med respekt for målgruppen og håber på at kunne bidrage til at styrke rådgivningen om repatrieringsordningen.

Hvis du vil vide mere om denne analyse kan du kontakte Tobias Bühring via tbu@oxfordresearch.dk eller tlf 2810 0843