Kun en fjerdedel af folkeskolens ældste elever opfylder skolereformens krav om bevægelse. Mange lærere undervurderer, hvilken effekt bevægelse har på indlæring

Oxford Research har i en rapport for Dansk Skoleidræt og Trygfonden undersøgt, hvordan det står til med bevægelse i skoledagen. 73% af skolerne svarer at de dagligt eller 3-4 gange om ugens har bevægelsesaktiviteter i de boglige fa i indskolen. Med på mellemtrinnet og i udskolingen står det anderledes til. På mellemtrinnet er det blot 56 % af skolerne, der har aktivitet indlagt i det boglige fag men det i udskolingen kun er 26% af skolerne som har bevægelse indlagt i de boglige fag over halvdelen af en skoleuge.