Oxford Research har bidraget til eftersyn af partsstyringen og kommet med bud på modernisering i voksen- og efteruddannelsessystemet

VEU-ekspertgruppens anbefalinger er netop offentliggjort, og Oxford Research har væeret med til at foretgate nogle af de analyser der ligger til grund for anbefalingerne. Det drejser sig om bidrag til afsnittet om modernisering af partsstyringen i voksen- og efteruddannelsessystemet (se side 70 i rapporten).

Ekspertgruppen foreslår, at det bør være en del af overenskomsterne, at alle betaler ind til sin egen uddannelseskonto på samme måde, som man betaler ind til sin pensionsopsparing. Det skal sikre, at der er penge til løbende at blive opkvalificeret eller efteruddannet, når der er behov for det. Derudover foreslår ekspertgruppen, at antallet af AMU-kurser skal reduceres til en række kernekurser med høj kvalitet, som samtidig øger overskueligheden og tilgængeligheden.

Baggrunden for undersøgelsen er klar: Mere end hver tredje medarbejder finder det ikke nødvendigt med efteruddannelse, og der er tegn på, at uddannelsestilbuddene ikke matcher det, virksomhederne efterspørger. Kombineret med, at arbejdsmarkedet er i konstant udvikling og dermed hurtigt skifter behov for nye kompetencer, står det klart, at det nuværende efteruddannelsessystem er udfordret.

Se mere om de samlede anbefalinger på Undervisningsministeriets website