Evalueringen af satspuljen ”Mental Sundhed”

Oxford Research har evalueret satspuljen “Mental Sundhed”, som viser,  at det gavner unge at tale om mental sundhed på deres uddannelser.

Undervisning i mental sundhed har gjort lidelser som angst, selvskade og depression lettere for unge at snakke om. Og det giver et bedre læringsmiljø på ungdomsuddannelserne. For når unge mistrives på uddannelsesinstitutioner går det ud over undervisningen. Det er ikke kun svært for psykisk sårbare elever at følge undervisningen, det bliver også en udfordring for dem at knytte venskaber til medstuderende.

Syv kommuner har de sidste to år haft mental sundhed på skemaet på produktionsskoler, erhvervsskoler og social-og sundhedsskoler. Dialogen om psykisk mistrivsel har skabt åbenhed, og har gavnet både elever og lærer, viser resultaterne fra satspuljeprojektet, “Mental Sundhed og Unge”.

“Projektet har været vigtigt for at nå ud til sårbare elever. Det har skabt rum for at snakke om mental sundhed, og har haft en virkelig god virkning. Mange af skolerne har valgt at fortsætte med at undervise i psykisk sundhed,” fortæller Liv Gro Jensen, som er projektansvarlig i Norddjurs Kommune.

Produktionsskole vælger at fortsætte undervisningen

Produktionsskolen Ryomgaard i Norddjurs Kommune er en af de skoler, der har deltaget. At have mental sundhed på skoleskemaet har været så gavnligt, at skolen fremover fast vil undervise i det.

‘”Vi fortsætter med projektet, da vi har oplevet en rigtig gavnlig effekt. Tabuer er blevet brudt ned og undervisningen har skabt et mere åbent miljø. Vi har oplevet at vores elever føler, det er mere legalt at have dårlige dage, men også at skulle gå til psykolog og få hjælp,” fortæller Jette Marie Jakobsen, der er vejleder på Produktionsskolen i Ryomgaard, Norddjurs Kommune.

Det er forskelligt, hvordan skolerne har valgt at undervise, men samlet set mener 73 procent af eleverne i undersøgelsen, at de har haft gavn af undervisningen. 25 procent synes, at det kan være gavnligt for nogle, bare ikke for dem selv.