Analyse af nutidens kompetencebehov blandt organister

Oxford Research fortsætter med at styrke deres unikke viden og indsigt i Folkekirken. Oxford Research gennemfører en analyse af kompetencebehovet blandt organister uddannet på kirkemusikskolerne for Organistforeningen.

Der er sket en række væsentlige ændringer på organisternes arbejdsfelt, herunder sammenlægninger af sogne, nye ledelseslag, nye former for gudstjenester samt brugen af mere IT, som har betydning for relevante kompetencer i faget. Der er derfor behov for en analyse, som stiller skarpt på nutidens samt fremtidens kompetencebehov blandt organister i den danske folkekirke.

Kompetenceanalysen skal spille ind i Kirkeministeriets vision- og strategiproces, hvori der skal indgå en fælles vision og strategi for kirkemusikskolerne med et tiårigt perspektiv. Analysen skal således skabe et solidt beslutningsgrundlag med udpegning af kompetencebehov og sammenstilling i forhold til eksisterende uddannelsesmuligheder. Herved forventes analysen at kunne udpege behov, der underbygger eller nuancerer og prioriterer de politiske ønsker, Organistforeningen fremlægger i sit policypaper fra oktober 2016.

Kompetenceanalysen samler den eksisterende viden via et omfattende dokumentstudie samt kvalitative interview med interessenter samt fokusgrupper med organister.