Oxford Research evaluerer efteruddannelsen Bedre Integration. Midtvejsevalueringen som netop er offentliggjort viser, at der er høj tilfredshed med uddannelsen, men at den viden der tilegnes på uddannelsen kan være svær at omsætte i praksis.

Uddannelsen er et firedages kursus rettet mod kommunale medarbejdere på integrationsområde. Uddannelsen er finansieret af offentlige midler, som administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Uddannelsen udbydes af et konsortium ved navn Bedre Integration som er dannet af Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydansker med henblik på netop denne efteruddannelse. Uddannelsen startede op i 2015 og skal efter planen løbe frem til udgangen af 2017.

Evalueringen dækker hele processen fra undervisning af kommunale medarbejdere til den forventede forbedring af kommunernes integrationsindsats, som undervisningen vil medføre. Det er således hele den forventede vidensoverførsel, som er genstandsfeltet for evalueringen.

Midtvejsevalueringen viser, at der leveres undervisning af høj kvalitet og der er en høj deltagertilfredshed. Deltagerne vurderer, at de får et godt udbytte ud af deres deltagelse i uddannelsen. Evalueringen viser samtidig, at den viden der tilegnes på uddannelsen kan være svær at omsætte. Evalueringen indeholde en række anbefalinger til, hvordan implementeringen af viden i deltagernes hjemkommuner kan styrkes fremadrettet