Oxford Research skal frem mod maj 2017 evaluere samtalegrupper for folkeskoleelever, der oplever brud i familien.

Når børn oplever skilsmisse opstår der ofte negative reaktioner. For at sikre børnenes trivsel og læringsparathed, har Center for Familieudvikling igangsat indsatsen “Fra delebørn til hele børn”. Indsatsen, som har kørt siden 2014, består af samtalegrupper for børn i alderen 8-16 år, hvis forældre er gået fra hinanden. Formålet med indsatsen er dels at give børnene værktøjer til at forstå og håndtere egne følelser og dels at øge skolernes opmærksomhed på denne problematik og igangsætte relevante initiativer.

Oxford Research skal til og med maj 2017 hjælpe Center for Familieudvikling med at evaluere samtalegruppernes implementering i tre projektkommuner: Egedal, Kolding og Randers. I disse kommuner har lærere fra ca. 30 skoler modtaget opkvalificering i at oprette og gennemføre samtalegrupper for elever. Evalueringen vil derudover have tl formål at belyse en eventuel effekt på de elever, som har gennemført et gruppeforløb. Dette afdækkes gennem progressionsmålinger på eleverne ved brug af SDQ (Strength and difficulties questionaire).