Mere og mere kontakt mellem offentlige myndigheder og private borgere og virksomheder foregår gennem digitale selvbetjeningsløsninger. Hvordan sikrer man, at de er brugervenlige?

Det spørgsmål har Oxford Research undersøgt på vegne af Temagruppen for evaluering af den fællesoffentlige brugertest, som består af repræsentanter for Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, KL og SKAT.

Evalueringen viser, at den fællesoffentlige brugertest har ført til en øget brugervenlighed af offentlige selvbetjeningsløsninger. De offentlige myndigheder har med brugertesten fået et redskab til at sikre, at de digitale løsninger, som de anskaffer eller udvikler, faktisk er brugervenlige. Samtidig medvirker brugertesten til, at de offentlige myndigheder har fået mere fokus på brugervenlighed.

Oxford Researchs evaluering indeholder også en række anbefalinger til det fremtidige arbejde med at fremme brugervenligheden. Evalueringens anbefalinger vil nu indgå i grundlaget for det forestående arbejde med Digitaliseringsstrategien 2016-2020, hvor fokus blandt andet vil være på behovet for at skabe bedre sammenhæng mellem løsninger, der går på tværs af myndigheder.

Læs udsagn fra en glad kunde her: http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/2016/Brugertest-bidrager-til-oeget-brugervenlighed

Og læs hele rapporten på Digitaliseringsstyrelsen hjemmeside her: http://www.digst.dk/~/media/Files/Nyheder/Evaluering-af-fællesoffentlig-brugertest.pdf