Oxford Research evaluerer en ny indsats på skilsmisseområdet målrettet børn i daginstitutioner og deres forældre. Evalueringen gennemføres på vegne af Ballerup Kommune og Egmont Fonden.

Med Støtte fra Egmont Fonden vil Ballerup Kommune i perioden 2016-2019 udvikle og afprøve en ny indsats målrettet skilsmissebørn i daginstitutioner.  Indsatsen er inspireret af en hollandsk model og har til formål at forebygge negativ udvikling og manglende trivsel hos skilsmissebørn i alderen 0-5 år.

Indsatsen består af en række gruppeforløb for henholdsvis børn i alderen 3-5 år og forældre med børn i alderen 0-5 år. Derudover tilbydes der et særligt intensivt gruppeforløb for særligt kriseramte familier.

I børnegrupperne vil man gennem leg og øvelser lære børnene at forstå deres nye livssituation og egne følelser. I forældregrupperne hjælpes forældre til at flytte fokus over på barnets behov frem for egne konflikter og eventuelt sårede følelser.

Oxford Research vil i projektperioden yde støtte til at beskrive indsatsen samt evaluere dens implementering og virkning. Evalueringen inddrager både kvalitative og kvantitative kilder og data inkl. validerede instrumenter, surveys, aktivitetsmonitorering og interviews med projektledelse.