Ny undersøgelse fastslår en sammenhæng mellem nydanskere frivillighed og deres integration.

Oxford Research har i de seneste to år undersøgt sammenhængen mellem nydanskere frivillige foreningsengagement og deres integration i det danske samfund. Sammenhængen er undersøgt gennem et omfattende kvantitativt datamateriale indsamlet af Danmarks Statistik samt 85 interviews med nydanskere, arbejdsgivere, UU-vejledere, jobkonsulenter og ansatte i frivillige organisationer.

Undersøgelsen viser samlet set, at nydanskeres frivillige foreningsengagement styrker deres muligheder for og evne til at agere som samfundsborgere i Danmark. Det styrker deres muligheder og giver dem en større oplevelse af tillid og anerkendelse.

Undersøgelsen måler integration på en række parametre herunder beskæftigelse, uddannelse og fravær af kriminalitet. På disse parametre er der ikke fundet sammenhænge mellem frivilligt foreningsengagement og integration. På parametrene tillid, anerkendelse, tilknytning til samfundet, politisk deltagelse samt sprogkompetencer er der en stærk sammenhæng med frivillig foreningsaktivitet.

Undersøgelsen bærer navnet ‘Dokumentationsindsatsen under Civilsamfundet bygger bro’ og er en del af civilsamfundsstrategien Civilsamfundet bygger bro under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.