Oxford Research evaluerer i perioden 2016-2018 projektet Team Green.

Team Succes søsætter i 2016 uddannelsesprojektet Team Green. Projektet, som er støttet af Nordeafonden, har kort fortalt som formål at introducere unge af anden etnisk herkomst til naturen. Gennem et undervisningsforløb som har fokus på såvel naturen og naturfaglig viden som sociale kompetencer og personlig udvikling bliver de unge klædt på til at udnytte de muligheder for aktivitet, som naturen tilbyder.

Oxford Research foretager før og eftermålinger på deltagerne for at følge deres progression ift. kendskab til naturen, personlig udvikling og uddannelsesparathed. Målingerne foretages gennem en spørgeskemaundersøgelse. Der foretages desuden et fokusgruppeinterview.

Oxford Research har tidligere evalueret Team Succes’ aktiviteter i forbindelse med Satspuljeevalueringen Videreførelse af den frivillige integrationsindsats’

 

Du kan læse mere om Team Green på Nordeafondens hjemmeside her.