Oxford Research skal evaluere om tilsyn virker, når virksomheden ved AT kommer?

Den brede politiske aftale ‘Aftale om styrket arbejdsmiljøindsats’ fra 2015 indeholder bl.a. et forsøg med at anmelde arbejdstilsynets tilsyn i virksomhederne. Oxford Research er i gang med at gennemføre en evaluering af forsøget, der foregår i perioden juli 2016 til juli 2017.

Det overordnede formål med forsøget er at få mere detaljeret viden om, hvilken betydning anmeldelse af det risikobaserede tilsyn har for virksomhedernes forberedelse og udbytte af tilsynet samt Arbejdstilsynets muligheder for at afdække arbejdsmiljøproblemer og gennemføre selve tilsynet. Forsøget skal munde ud i en overordnet vurdering af, om der på baggrund af erfaringerne fra forsøget er grundlag for at ændre ved det risikobaserede tilsyn, således at tilsynsbesøg bliver anmeldt og ikke kun varslet. Metodisk er evalueringen kvalitativ og består af 63 casebesøg på udvalgte arbejdspladser med både anmeldt og ikke-anmeldt besøg samt opfølgende interview hhv. 2-3 uger og 6-10 måneder efter besøget.

Oxford Research glæder sig over opgaven, der både giver muligheden for at se på betydningen over længere tid qua opfølgning op til ti måneder efter tilsynet og qua forsøgets bredere perspektiv i forhold til at anskue myndighedsrollen i et nyt lys.