Hvordan omsættes viden om daglig bevægelse i skoletiden til konkrete aktiviteter, der medvirker til at gøre flere børn mere aktive i løbet af skoledag? Den udfordring tager Dansk Skoleidræt og Trygfonden op i programmet Sunde Børn Bevæger Skolen (SBBS), hvor Oxford Research skal understøtte med løbende vidensopbygning og læring om, hvordan programmet virker i praksis.

Sunde Børn Bevæger Skolen er en samlet indsats for sundhed, trivsel og læring i bevægelse, der gennem en aktiv hverdag skal få flere børn og unge til at bevæge sig mere og grundlægge sunde vaner tidligt i livet. De forskellige indsatser i programmet skal give alle skoler inspiration til en aktiv skoledag med kvalificerede bevægelsestilbud – både i og udenfor klasseværelset. Lige fra eleverne går hjemmefra om morgenen, til de forlader skolen om eftermiddagen.

Evalueringen indeholder blandt andet et forandringsteoretisk eftersyn af indsatserne, der giver afsættet til at undersøge, hvordan indsatserne virker på skolerne. Evalueringen skaber løbende indblik i, hvordan indsatserne implementeres samt skolernes kultur omkring bevægelse, for dermed at virke som indikator for om flere børn bevæger sig mere over tid.

Oxford Research har allerede indsigt i ét af programmets væsentlige indsatser gennem evalueringen af ‘ Styr på Sundheden’. Oxford Research står for at evaluere projektet, som bidrager med konkrete forslag til, hvordan sundhedsundervisning og daglig bevægelse bedst tilrettelægges på en inspirerende og fleksibel måde.

Evalueringen er en af Oxford Researchs mange opgaver inden for effektiv filantropi. Oxford Research arbejder løbende med at evaluere, undersøge og rådgive offentlige og private fonde.