Som led i evalueringen af byfornyelses-forsøgsprojektet Butiksgader og bymidter under pres har Oxford Research udarbejdet et baselinenotat, som netop er offentliggjort af Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet.

Baselinenotatet udgør første del af den følgeevaluering, som skal vurdere resultater og effekter af byforny-elsesforsøgsprojekterne i Vordingborg, Haslev, Mørke, Rudkøbing og Langå.

I notatet beskriver vi den aktuelle situation – og dermed udgangspunktet – i de fem byer, inden projekterne for alvor er gået i gang. Dette udgangspunkt vil blive anvendt til senere at vurdere, hvorvidt der undervejs i evalueringsperioden frem til 2018 sker ændringer i de fem projekters bymidter, både som følge af støtten fra forsøgspuljen og som følge af den øvrige områdefornyelse, som foregår i de fem bymidter.

Vi vil eksempelvis se på, om:

  • Der etableres nye funktioner og skabes nye typer af aktiviteter i bymidterne
  • Der kommer færre funktionstomme bygninger og ubenyttede arealer
  • Bymidternes byrum og forbindelser opleves som værende attraktive og af høj kvalitet af brugerne såvel som af fagfolk
  • Det eksisterende handelsliv bevares og styrkes
  • Bymidterne opbygger en klarere identitet og profil, der bygger på byernes stedslige såvel som sociale og kulturelle kvaliteter og ressourcer