Oxford Research skal i perioden 2016-2018 monitorere kommunale klimatilpasningstiltag i hovedstadsregionen og evaluere KLIKOVANDs og Region Hovedstadens Task Force for klimatilpasning.

Vi skal levere et styringsværktøj til at monitorere hovedstadsområdets kommuners arbejde med at omsætte deres klimatilpasningsplaner til handling i perioden 2016-2018, hvilket hovedsageligt vil være ved halvårlige spørgeskemaundersøgelser. Oxford Research skal desuden gennemføre end midtvejsevaluering i 2017 og en slutevaluering i 2018 af den regionale Task Force for klimatilpasning. Overordnet et formålet med at evaluere Task Forcen midtvejs i perioden i 2017 og afslutningsvis i 2018 at vurdere: Hvilken betydning og værdi Task Forcen har/har haft. Indhente læring om, hvad der skaber værdi dvs. hvad, der virker og hvad, der ikke virker. Komme med anbefalinger til Task Forcen fremadrettet. Grundlaget for evalueringerne er spørgeskemaundersøgelser og interview.